biuropolska@walmag.cz   +48 566 693 806

Przyrządy pomiarowe


TM - 801

  • Pomiar magnetyzmu szczątkowego

  • Pomiar strumienia magnetycznego silników

  • Pomiar cech magnetycznych materiałów