biuropolska@walmag.cz   +48 566 693 806

Stałe uchwyty elektromagnetyczne


BMP - magnes do podnoszenia

  • Wskaźnik stanu baterii - zdejmowalny panel przedni i tylny

  • Alarm optyczny i dźwiękowy informujący o rozładowaniu akumulatora

  • Zasilanie wbudowanym akumulatorem 12 V przez co najmniej 8 godzin pracy przy 50% cyklu roboczym

BM - magnes do podnoszenia

  • Manipulowanie ciężkimi ładunkami do 5000 kg

  • Wskaźnik stanu baterii - zdejmowalny panel przedni i tylny

  • Zasilanie wbudowanym akumulatorem 12 V przez co najmniej 8 godzin pracy przy 50% cyklu roboczym