Neodymowe magnesy permanentne muszą udźwignąć 3×
więcej od ich mocy nominalnej. Nasz NEOL300 zatem
podczas prób podniesie ponad 900 kg - i to nawet z kartką
papieru między magnesem i ładunkiem.

W przypadku zakupu magnesów do podnoszenia ładunków do swojego magazynu lub zakładu produkcyjnego upewnij się, czy magnesy te są certyfikowane i spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa. Zdrowie Twoich pracowników jest ważniejsze od kilkuset złotych, które zaoszczędzisz na tanim magnesie wątpliwego pochodzenia. Podstawową normą prawną dla magnesów do podnoszenia ładunków jest ČSN EN 13155 (27 0139). W niniejszym artykule przedstawimy pokrótce tę oraz inne normy.

Magnes musi mieć 2× - 3× większy udźwig

Najistotniejszą częścią normy ČSN EN 13155 jest określenie współczynników bezpieczeństwa dla poszczególnych technologii magnetycznych. Wybieramy te najistotniejsze.

  • Elektromagnesy muszą utrzymać 2x większy ciężar od ich deklarowanego maksymalnego udźwigu. Ponadto, by uniknąć zwolnienia ładunku w przypadku awarii zasilania, firma musi zapewnić zapasowe źródło zasilania elektrycznego na co najmniej 10 minut pracy. Awarii zasilania powinno też towarzyszyć ostrzeżenie dźwiękowe i wizualne.
  • Magnesy elektropermanentne muszą utrzymać 3× większy ciężar od ich deklarowanego udźwigu maksymalnego z natychmiastowym monitoringiem siły przytrzymującej do dwukrotności ich udźwigu nominalnego.
  • Permanentne magnesy neodymowe muszą utrzymać 3x większy ciężar od ich deklarowanego udźwigu maksymalnego.

W Walmag celowo utrudniamy te warunki podczas produkcji magnesów, a w trakcie prób dodatkowo wkładamy kartkę papieru między ładunek i magnes. Zmniejszamy w ten sposób siłę przytrzymującą (de facto tworzymy szczelinę powietrzną, która w praktyce symuluje nierówności powierzchni), niezmiennie spełniamy wymogi współczynników bezpieczeństwa, a nasze magnesy, pomimo włożonej kartki papieru, mają w rzeczywistości 2× - 3× większy udźwig od podanego. Wymagania normy zatem spełniają z dużym zapasem mocy.

 

Raz w roku przeprowadzane są próby

Norma określa też, że firmy stosujące magnesy, powinny regularnie testować i sprawdzać siłę magnetyczną. Dlatego w praktyce większość firm przeprowadza raz do roku tzw. próby zerwania, podczas których sprawdzana jest siła magnesu.

Podczas próby tester umieszcza magnes na ładunku testowym w taki sposób, by podstawa magnetyczna obejmowała cały ładunek. Następnie przymocowuje urządzenie zrywające, włącza magnes na pełną moc i powoli dodaje siły urządzeniu zrywającemu, dopóki nie sprawdzi, czy zapas mocy magnesu jest wystarczający. Jednocześnie magnes jest sprawdzany pod kątem uszkodzeń mechanicznych.


Aby zapewnić bezpieczeństwo, wybieraj magnesy z certyfikacją CE.

Wybieraj magnesy z certyfikatem CE

Spełnienie wyżej opisanych warunków nie jeszcze nie daje gwarancji, że magnes będzie dobrej jakości. Wiele norm i rozporządzeń Unii Europejskiej określa również warunki dotyczące materiałów produkcyjnych, procedur technicznych lub szkolenia pracowników. Magnes, który spełnia te warunki, posiada znak CE.

Na świecie natomiast istnieją inne normy, na przykład amerykańska ASME B30.20-2018, rosyjskie standardy GOST lub japońskie JIS. Jednak na przykład normy amerykańskie nie nakładają obowiązku stosowania elektromagnesu do podnoszenia ładunków z rezerwą bateriową, a zatem w przypadku awarii zasilania, ładunek może natychmiast odpaść od magnesu.

Z tych powodów oraz dla Twojego bezpieczeństwa zalecamy, by zawsze wybierać magnesy ze znakiem CE.

 

 

Normy dotyczące magnesów mocujących

W przypadku magnesów mocujących nie ma aż tak surowych norm bezpieczeństwa, są regulowane przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE w sprawie maszyn. W przypadku mocowania za pomocą magnesu największym ryzykiem bywa szkoda materialna na obrabianym przedmiocie - jeśli magnes nie jest wystarczająco silny, nie utrzyma produktu w miejscu, a obrabiarka go uszkodzi.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wyborze magnesu do podnoszenia ładunków lub magnesu mocującego, skontaktuj się z nami. Ocenimy warunki w Twoim magazynie lub zakładzie produkcyjnym i znajdziemy optymalne oraz bezpieczne rozwiązanie.