Produkty z materiałów magnetycznych mogą ulec namagnesowaniu podczas obróbki, manipulacji, wiercenia lub np. obróbki laserowej, co powoduje problemy podczas dalszej pracy z nimi - przywierają do nich zanieczyszczenia, trudniej je obrabiać itp. Dzięki rozmagnesowaniu można pozbyć się tego problemu. W zależności od rozmiaru i objętości produktów, można stosować demagnetyzery ręczne, stołowe lub tunelowe.


Rozmagnesowanie na demagnetyzerze stołowym. 

Dlaczego dochodzi do namagnesowania produktów

Podczas pracy z produktami z materiałów magnetycznych może nastąpić ich niezamierzone namagnesowanie. Najczęściej w przypadkach, gdy produkty:

 • są mocowane lub przenoszone za pomocą magnesów,
 • spawanie odbywa się z zastosowaniem techniki spawania magnetyczno-impulsowego,
 • są zginane lub prostowane,
 • są perforowane (tłoczenie blachy),
 • są hartowane indukcyjnie,
 • są kute na zimno,
 • są nawiercane lub cięte,
 • lub na przykład oznaczane za pomocą lasera.

Co się dzieje, gdy produkt jest namagnesowany

Namagnesowany obrabiany przedmiot przyciąga metalowe przedmioty, co powoduje zwiększone tarcie oraz skrócenie jego żywotności. Jeśli chcesz kontynuować pracę z produktem, jest to trudniejsze, ponieważ namagnesowanie

 • utrudnia czyszczenie (nieustannie przyciąga mikrocząsteczki z powietrza),
 • utrudnia lub zupełnie uniemożliwia spawanie,
 • komplikuje chromowanie (galwanizację) metali,
 • utrudnia obróbkę z użyciem cięcia drutowego,
 • powoduje błędy podczas pomiarów, ponieważ magnetyzm wpływa na dokładność przyrządów.

Siła namagnesowania jest najczęściej mierzona w jednostkach Gaussa (Gs). W idealnej sytuacji obrabiany przedmiot powinien mieć mniej niż 5 Gs, w takim przypadku już nie przywierają do niego drobiny metalu i jest on uważany za niemagnetyczny. Nie jest konieczne (a często nawet możliwe) osiągnięcie zera Gs, niski poziom namagnesowania jest naturalny dla metalowych obrabianych przedmiotów.

Jeśli jednak zmierzysz, że produkt ma wartość rzędu kilkudziesięciu Gs, należy go rozmagnesować przed dalszą obróbką.

Jak prawidłowo rozmagnesować produkty

Rozmagnesowania dokonasz we własnym zakresie za pomocą jednego z trzech typów demagnetyzerów.

Najprostsze są demagnetyzery ręczne, które po naciśnięciu przycisku należy zbliżyć do powierzchni produktu, a następnie okrężnymi ruchami nad całą powierzchnią pozbawić go namagnesowania. Jeśli produkt jest duży, należy go obrócić i rozmagnesować także z drugiej strony, by oddziaływać wystarczająco głęboko. Po zakończeniu należy zmierzyć namagnesowanie, a w razie potrzeby powtórzyć procedurę.

Rozmagnesowywanie ręczne jest idealne do rozmagnesowywania elementów o skomplikowanych kształtach lub elementów dużych. By zapobiec zarysowaniu powierzchni, między demagnetyzer i powierzchnię można włożyć na przykład papier (lub inny niemagnetyczny materiał o grubości do 1 mm).

W celu szybszego rozmagnesowania elementów płaskich lub seryjnie produkowanych można zastosować demagnetyzer stołowy. Należy umieścić go bezpośrednio na stole roboczym, ewentualnie pod/nad przenośnikiem. Obrabiany przedmiot jest następnie „przeciągany“ od brzegu do brzegu przez powierzchnię demagnetyzera. W przypadku mocno namagnesowanych produktów konieczne jest 2-krotne lub nawet 3-krotne powtórzenie procedury.

Trzecią opcją jest demagnetyzer tunelowy, który można wykorzystać do zbiorczego rozmagnesowania komponentów o kształcie prostopadłościanu lub cylindra, czy też cienkościennych obrabianych przedmiotów. Demagnetyzery tunelowe są często montowane jako część linii roboczej na przenośniku taśmowym lub rolkowym.

W praktyce należy przeciągnąć części przez demagnetyzer powolnym ruchem tam i z powrotem (ok. 10 metrów/minuta), zmierzyć magnetyzm szczątkowy i w razie potrzeby powtórzyć proces.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozmagnesowaniu, poinformuj nas. Chętnie Ci doradzimy, wypożyczymy demagnetyzer na bezpłatne przetestowanie. Możesz przesłać nam swoje produkty przeznaczone do rozmagnesowania, a my sprawdzimy, który sposób rozmagnesowania będzie dla nich najbardziej odpowiedni.