biuropolska@walmag.cz   +48 607 853 460

Projekty


EDUCA IV

W dniu 24 października 2013 r. Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej zadecydowało o udzieleniu dotacji na realizację projektu „Edukacja, która nas pociągnie do przodu!” dla spółki WALMAG MAGNETICS s.r.o.

Celem projektu jest osiągnięcie większej specjalizacji pracowników w zakresie produkcji magnesów produkowanych przez spółkę WALMAG MAGNETICS s.r.o. Edukacja ma na celu PODNIESIENIE SPECYFICZNEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI pracowników WALMAG, którzy biorą udział w produkcji unikalnych produktów, są w kontakcie z klientami, i biorą udział w zarządzaniu spółką. Zwiększenie specjalizacji pracowników zaangażowanych w projekt ZWIĘKSZY TRWAŁOŚĆ ICH ZATRUDNIENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE WALMAG, a dzięki specjalnie wyszkolonym pracownikom również konkurencyjność wnioskodawcy na rynku.

Projekt: Wzrost konkurencyjności poprzez nabycie nowoczesnych technologii produkcyjnych

Projekt nr 2.2RV03/1348

W 2012 roku nasza spółka nabyła nowe technologie w celu usprawnienia procesów produkcji, redukcji energochłonności i odpadowości. Nabyto następujące wyposażenie maszynowe:

  • CNC centrum obróbcze TAJMAC
  • CNC tokarka GOODWAY
  • Automatyczna piła taśmowa PEGAS

Wszystkie nowe maszyny zostały jeszcze w 2012 roku zainstalowane i wprowadzone do eksploatacji.  W grudniu 2013 roku został zatwierdzony nasz wniosek o dotację w ramach programu Program Operacyjny Przedsiębiorczość i Innowacje - Rozwój w wysokości 4,2 mln CZK.

Projekt: Modernizacja parku maszynowego spółki WALMAG MAGNETICS s.r.o.

Projekt nr: 2.2 RV03/3245

Kontynuujemy odnowę i poszerzanie naszego parku maszynowego.  Pod koniec ubiegłego roku kierownictwo spółki zatwierdziło plan inwestycyjny na zakup nowego wyposażenia maszynowego:

  • Poziome centrum obróbcze
  • Frezarka pozioma i pionowa

Przewidywana wartość: 11 mln CZK
Termin realizacji: 01.01.2014 r. - 30.06.2015 r.

Nowe wyposażenie pomoże nam zapewnić bardziej płynne i szybsze przepływy produkcji, zredukować nieprodukcyjne okresy, podnieść jakość naszych produktów oraz skrócić terminy dostaw.  To pomoże nam rozwiązać problemy, z którymi spotykamy się w związku ze wzrostem ilości zamówień.

W grudniu złożyliśmy wniosek o dotację w ramach programu dotacyjnego Program Operacyjny Przedsiębiorczość i Innowacje - Rozwój.