biuropolska@walmag.cz   +48 607 853 460

Serwis chwytaków magnetycznych


Sprawdzenie i certyfikacja chwytaków magnetycznych

Jak każde zawiesie, chwytaki magnetyczne  są przedmiotem podlegającym określonym przepisom prawa i w związku z tym muszą spełniać określone wymogi bezpieczeństwa. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa obsługi chwytaka magnetycznego należy raz w roku poddawać go inspekcji oraz testowaniu siły zrywającej.

Dla permanentnych chwytaków magnetycznych każde sprawdzenie zawiera badanie kondycji chwytaka magnetycznego, zabezpieczeń ochronnych (przed przypadkowym wyłączeniem), właściwej identyfikacji tabliczek znamionowych, oraz najistotniejsze – testu siły zrywającej.Według normy EN 13155 aneks D, siła zrywająca permanentnego chwytaka magnetycznego musi być równa lub większa przynajmniej trzykrotnej nośności wskazanej na tabliczce znamionowej. W praktyce oznacza to że, np. Neolift 500 ma maksymalną nośność 500 kg – a test siły zrywającej musi wykazać nie mniej niż 1500 kg. Posiadamy mobilny serwis z urządzeniem do wykonywania testów na siłę zrywającą,  możemy przeprowadzać testy bezpośrednio u Państwa. Oznacza to minimalne przestoje w produkcji z powodu remontu i obowiązkowej certyfikacji chwytaków, a wszystko to bez zbędnych kosztów transportu do centrum serwisowego.

Po wykonaniu wszystkich testów z pozytywnym wynikiem, wystawiamy certyfikat świadcząc, że każdy chwytak spełnia wszystkie warunki niezbędne do bezpiecznej pracy.

Naprawy i renowacje chwytaków magnetycznych

W przypadku gdy Twój chwytak magnetyczny nie przejdzie pozytywnie obowiązkowej corocznej kontroli i nie może być naprawiony na miejscu, lub jeśli jesteś właścicielem uszkodzonego chwytaka, my, jako producent, jesteśmy w stanie naprawić chwytak tak, aby ponownie spełniał wszelkie wymogi bezpieczeństwa.