Wymagania w zakresie obsługi magnesów do podnoszenia lub uchwytów magnetycznych są jeszcze niższe od wymagań dla pracowników wykonujących mocowanie mechaniczne oraz zabezpieczanie. Zazwyczaj wystarczy, że operator magnesu przeczyta instrukcję użytkowania. Wyjątkiem są większe zespoły magnesów, dla których zapewnimy krótkie przeszkolenie lub konsultacje telefoniczne.

Obsługa uchwytów magnetycznych

Magnesy mocujące służą do zamocowania obrabianego przedmiotu na płycie roboczej w celu jego dalszej obróbki. Obsługa powinna znać jedynie ogólne zasady dotyczące mocowania, samo mocowanie za pomocą magnesu jest natomiast kwestią kilkudziesięciu sekund lub maksymalnie kilku minut. Polega bowiem tylko na ustawieniu prawidłowej pozycji obrabianego przedmiotu względem płyty magnetycznej i obrabiarki, a następnie przekręceniu dźwigni (lub naciśnięciu przycisku), by aktywować magnes.

Ponieważ obrabiany przedmiot po zamocowaniu za pomocą magnesu dostępny jest z pięciu stron, nie ma potrzeby częstej zmiany mocowania, co opóźnia obsługę, a ponadto stwarza zbędne ryzyko błędu - niewystarczającego zamocowania. Z naszego doświadczenia wiemy, że w niektórych przypadkach mocowanie za pomocą magnesu jest do 8× szybsze od mocowania mechanicznego.

Po zakończeniu obróbki obsługa tylko dezaktywuje magnes i zdejmie obrabiany przedmiot z płyty roboczej. Jeśli wszystko działa poprawnie, obrabiany przedmiot po wyłączeniu magnesu automatycznie się rozmagnesuje, a w razie potrzeby, możesz go rozmagnesować ręcznie.

 

Obsługa magnesów do podnoszenia ładunków

Obsługa magnesów do podnoszenia jest w porównaniu do mechanicznego zabezpieczania ładunków nie tylko prostsza, lecz przede wszystkim bezpieczniejsza. Pracownicy bowiem w ogóle nie muszą wchodzić lub wkładać rąk w przestrzeń pod podnoszonym ładunkiem - ich jedynym zadaniem jest wyśrodkowanie magnesu i aktywowanie magnesu dźwignią lub przyciskiem.

W przypadku pracy z dźwigiem, cięższe ładunki wymagają, by pracownik posiadał uprawnienia hakowego - jednakże te są potrzebne również w przypadku wiązania mechanicznego. W przypadku magnesu, pracownik jedynie wyśrodkuje dźwig z magnesem względem ładunku i aktywuje magnes dźwignią lub przyciskiem. Musi tylko uważać, by nie podnosić ładunków cięższych od maksymalnego udźwigu magnesu.


Zamocowanie obrabianego przedmiotu za pomocą magnesu jest prostsze
od mocowania mechanicznego.

Szkolenie jest potrzebne tylko w wyjątkowych przypadkach

W ramach dostawy magnesów przeznaczonych do produkcji lub magazynu, w zdecydowanej większości przypadków wystarczy, gdy klient otrzyma instrukcję obsługi magnesu i ewentualnie omówi pokrótce szczegóły z dostawcą. Sami pracownicy, jeśli nie mając jeszcze doświadczenia z magnesami, czasami podchodzą do produktu z obawami, ponieważ siły magnetycznej nie widać. Takie obawy jednak rozpłyną się w ciągu kilku dni.

Jeśli do firmy dostarczamy większy zespół magnesów, to w niektórych specyficznych przypadkach pożądane jest przygotowanie krótkiego szkolenia dla pracowników. Często jednak nie jest to konieczne i wszystko udaje się załatwić jedynie w formie konsultacji telefonicznych w ramach standardowego wsparcia klienta.

Mocowanie lub zabezpieczanie ładunków za pomocą magnesu nie jest niczym skomplikowanym, czego Ty lub pracownicy mielibyście się obawiać. Obsługa jest prosta, szybka i komfortowa, a rezultat bezpieczny. Jeśli chciałbyś bez żadnych zobowiązań wypróbować i przetestować magnesy, daj znać - możemy uzgodnić wypożyczenie.